Program Edukacji Humanitarnej

Program Edukacji Humanitarnej dla przedszkolaków. 

         W jaką wiedzę należy wyposażać dziecko aby wzrastało w poczuciu empatii, chęci pomocy słabszym i bezbronnym istotom ? W jaki sposób uświadomić dziecku, że zwierzę nie jest rzeczą ale żywą istotą odczuwającą cierpienie, ból ale także szczęście i radość – tak samo jak człowiek ?

Edukacja humanitarna dąży do kształtowania młodego, odpowiedzialnego, zaangażowanego społeczeństwa, które ceni i szanuje wszystkie żywe istoty: ludzi, zwierzęta i środowisko, w którym żyje.
Ma rozwijać u dziecka wrażliwość oraz empatię, a także uczyć takich umiejętności jak opieka, wychowanie czy komunikacja.
Naturalna u dzieci fascynacja zwierzętami może zostać przekształcona w wiedzę praktyczną dotyczącą właściwego traktowania zwierząt, poznania ich potrzeb, sposobów dbania o nie, porozumiewanie się z nimi oraz poznania ich praw.

Celem podstawowym programu jest zaszczepianie w dzieciach wrażliwości na los innych istot żywych, współczucia dla cierpienia bliźnich i zwierząt, poszanowania dla prawa i wszelkiego życia, gotowości niesienia pomocy i poświęcania się dla dobra innych.

E. Włodarczyk

 

 

W naszym przedszkolu od trzech lat realizowany jest program profilaktyczny pn. "Przyjaciele Zippego", w roku 2018/2019 program będzie realizowany w grupie 5-latków "Kotki".

Program uczy dzieci jak znajdować rozwiązania problemów, nawiązywać i utrzymywać przyjaźń (mieć przyjaciół) i jak pomagać innym. Program ten koncentruje się na 6 tematach: uczucia,komunikacja, przyjaźń, rozwiązywanie konfliktów, zmiany i radzenie sobie z trudnościami. Program realizowany jest w trakcie 24 spotkań podczas jednego roku szkolnego. Dzieci podczas programu uczą się jak znajdować  różne rozwiązania problemów i wybierać najlepsze z nich w danej sytuacji. Dwie Złote Zasady pomogą dziecku wybrać dobre rozwiązanie, które pomoże poczuć się lepiej i nie krzywdzi dziecka ani nikogo innego. Rodzice podczas realizacji programu otrzymują zadania domowe. Czas spędzony z dzieckiem i omówienie ćwiczenia jest równie ważny jak samo wykonanie ćwiczenia. Dzięki programowi dziecko przyswoi wiele umiejętności, będą one przydatne również poza przedszkolem

( w domu, z przyjaciółmi, w codziennycm życiu). Dzieci będą wykorzystywać nabyte umiejętności w praktyce. Może sie okazać , że przydadzą się również Rodzicom podczas rozmów na temat rozwiązywania problemów swoich dzieci.

Program prowadzi Pani Ewa Paszkowska.

 

 

W przedszkolu w Tyńcu Małym realizowany będzie projekt pn. "Przedszkolne przysmaki", którego celem jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Koordynatorkami projektu są nauczycielki: Natalia Hałuszko (z gr.Kotki) i Ewa Paszkowska (z gr. Misie).

 


W przedszkolu od czterech lat realizowany jest projekt o charakterze patriotycznym, dotyczył miasta Zakopanego, Krakowa, Wrocławia

w tym roku odbędzie się pod tytułem "A kto to jest warszawianin?", tematyka projektu będzie dotyczyła również rocznicy obchodów odzyskania niepodległości.

 

 

 W tym roku będzie organizowany  

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

 

 

 

Co roku już od pięciu lat w przedszkolu realizowany jest projekt edukacyjny "Powitanie wiosny", uczestniczą w nim wszystkie przedszkolaki.