Bezpieczny Dolnoślązak

2.01.2019 11:15

W ramach projektu Bezpieczny Dolnoślązak gościliśmy w naszej szkole funkcjonariusza policji Wydziału ds. Patologii i Nieletnich Komisariatu Wrocław Krzyki. Udział w spotkaniu wzięły klasy V i VI. Policjant omówił zagadnienia związane z cyberprzemocą i odpowiedzialnością prawną nieletnich.