Akcia charytatywna

Drodzy Rodzice,

do dnia 23.11 odbywa się w przedszkolu i w szkole Akcja charytatywna zbiórki odzieży dla dzieci z Zakładu opiekuńczo-leczniczego w Wierzbicach http://wierzbice.jozefitki.pl/

Prosimy chętnych o przynoszenie rzeczy,ubrań w dobrym stanie lub nowych ( bez butów i bielizny). W tmy roku nie przynosimy też zabawek. Dziękujemy.