Rada rodziców

Przewodnicząca:  Beata Łytka 

Zastępca: Marta Dubaj-Machowska

Skarbnik: Iwona Noga