Kontakt

Adres

55-040 Tyniec Mały, ul. Szkolna 2

Numer telefonu

71-7151806

Adres e-mail :

sekretariat.przedszkole@szkolatyniecmaly.pl