Programy i projekty

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Wyzwania Teodora” IV edycja
czyli o tym, jak pewien bocian o imieniu Teodor chciał zostać profesorem nauk przedszkolnych.

 

Cele projektu
Głównym celem niniejszego projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,

ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku,

a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego.

Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym wyzwaniem.
 

*Dbanie o wszechstronny i indywidualny rozwój dzieci,

*Zdobywanie różnych umiejętności,

*Rozwijanie umiejętności współpracy,

*Wyzwalanie pozytywnych emocji,

*Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia,

*Rozwijanie samodzielności,

*Kształtowanie empatii wobec innych osób,

*Kształtowanie postawy proekologicznej,

*Upowszechnianie zdrowego trybu życia,

*Kształtowanie postawy prospołecznej,

*Rozbudzanie zainteresowań własnym regionem, ale też odległymi krajami,

*Zapoznanie z tematyką dotyczącą udzielania pierwszej pomocy, numerów alarmowych,

*Rozwijanie zainteresowań światem nauki i eksperymentów,

*Rozwijanie sprawności manualnych i zdolności konstrukcyjnych,

*Poznawanie zawodów.

 

Karolina Cielińska, Patrycja Tyrała