Programy i projekty

Program edukacyjny "Zdrowym być"

Program edukacyjny „Zdrowym być”, powstał w trosce o rozwijanie i kształtowanie u dzieci postaw i nawyków prozdrowotnych. Okres dzieciństwa jest czasem, kiedy kształtują się nawyki i zachowania żywieniowe. To czas wzmożonej aktywności poznawczej dziecka, dlatego też należy optymalnie go wykorzystać na tworzenie właściwych zachowań prozdrowotnych. Środowisko rodzinne oraz przedszkolne, jako otoczenie najbliższe dziecku, musi być świadome odpowiedzialności za prawidłowe żywienie dziecka, które nie tyko warunkuje jego zdrowie i prawidłowy wzrost, ale także kształtuje nawyki żywieniowe i potencjał zdrowotny organizmu w wieku dorosłym. Budowanie „ świadomości prozdrowotnej” i „odpowiedzialności” za zdrowie własne i innych wymaga jednak, planowanej i systematycznej pracy wychowawczej, która powinna uwzględniać intensywność psychofizycznego i społecznego tempa rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. To także stwarzanie dzieciom warunków i możliwości sprzyjających zdrowiu, dostarczenie pozytywnych wzorców w codziennych sytuacjach.

Program edukacyjny „Zdrowym być” został napisany i opracowany przez p. mgr Joannę Majdaniuk. Realizowany będzie w Przedszkolu Samorządowym w Tyńcu Małym w roku szkolnym 2019/2020.

W każdym miesiącu grupy przedszkolne będą realizowały scenariusze zajęć o różnej tematyce:

PAŹDZIERNIK

Święto MARCHEWKI

Temat: „Dzień marchewki”

LISTOPAD

Święto ORZECHA

Temat: ”Orzechy są smaczne i zdrowe -każda wiewiórka to powie”

GRUDZIEŃ

Święto CZEKOLADY

Temat:” W królestwie czekolady”

STYCZEŃ

Święto JABŁKA

Temat: „ Jabłka są zdrowe i kompot z nich zrobię”

LUTY

Święto PIECZYWA

Temat: „Skarby w kłosie zamknięte”

MARZEC

Święto ZIÓŁ (zakładamy ogródek na parapecie lub w kąciku)

Temat: „Zielony ogródek”

KWIECIEŃ

Święto JAJKA

Temat: „Poznajemy właściwości jajka-zabawy badawcze”

MAJ

Święto SAŁATY

Temat: ”Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”

CZERWIEC

Święto MLEKA

Temat: „Wielka rzeka pełna mleka”

 

Projekt „Kodowanie Na Dywanie”

Program, w którym uczy się podstaw programowania przez doświadczanie i zabawę, łącząc jego elementy z zajęciami z różnych edukacji. Organizatorem programu jest marka EduSense. Kodowanie Na Dywanie, czyli programowanie z najmłodszymi. Koordynacją programu w naszym przedszkolu zajmuje się Ewa Rogalska.

Zabawy wprowadzające dzieci w świat kodowania zostały starannie dobrane do potrzeb i możliwości rozwojowych przedszkolaków. Poprzez udział w projekcie rozwijamy u dzieci logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, kształtujemy umiejętność zespołowej prac, w której dzieci muszą nauczyć się trudnej sztuki znajdowania kompromisów.

Dzieci będą nabywać umiejętności kodowania poprzez ćwiczenia i zadania rozwijające logiczne myślenie, pamięć, spostrzegawczość, a także koordynację wzrokowo-ruchową, umiejętność tworzenia ciągów przyczynowo-skutkowych, rozwój kompetencji miękkich, umiejętność pracy w zespole i współdziałania i wiele innych wartości.

 

 

 

Program Edukacji Humanitarnej dla przedszkolaków. 

         W jaką wiedzę należy wyposażać dziecko aby wzrastało w poczuciu empatii, chęci pomocy słabszym i bezbronnym istotom ? W jaki sposób uświadomić dziecku, że zwierzę nie jest rzeczą ale żywą istotą odczuwającą cierpienie, ból ale także szczęście i radość – tak samo jak człowiek ?

Edukacja humanitarna dąży do kształtowania młodego, odpowiedzialnego, zaangażowanego społeczeństwa, które ceni i szanuje wszystkie żywe istoty: ludzi, zwierzęta i środowisko, w którym żyje.
Ma rozwijać u dziecka wrażliwość oraz empatię, a także uczyć takich umiejętności jak opieka, wychowanie czy komunikacja.
Naturalna u dzieci fascynacja zwierzętami może zostać przekształcona w wiedzę praktyczną dotyczącą właściwego traktowania zwierząt, poznania ich potrzeb, sposobów dbania o nie, porozumiewanie się z nimi oraz poznania ich praw.

Celem podstawowym programu jest zaszczepianie w dzieciach wrażliwości na los innych istot żywych, współczucia dla cierpienia bliźnich i zwierząt, poszanowania dla prawa i wszelkiego życia, gotowości niesienia pomocy i poświęcania się dla dobra innych.

E. Włodarczyk

 

 

W naszym przedszkolu od trzech lat realizowany jest program profilaktyczny pn. "Przyjaciele Zippego", w roku 2018/2019 program będzie realizowany w grupie 5-latków "Kotki".

Program uczy dzieci jak znajdować rozwiązania problemów, nawiązywać i utrzymywać przyjaźń (mieć przyjaciół) i jak pomagać innym. Program ten koncentruje się na 6 tematach: uczucia,komunikacja, przyjaźń, rozwiązywanie konfliktów, zmiany i radzenie sobie z trudnościami. Program realizowany jest w trakcie 24 spotkań podczas jednego roku szkolnego. Dzieci podczas programu uczą się jak znajdować  różne rozwiązania problemów i wybierać najlepsze z nich w danej sytuacji. Dwie Złote Zasady pomogą dziecku wybrać dobre rozwiązanie, które pomoże poczuć się lepiej i nie krzywdzi dziecka ani nikogo innego. Rodzice podczas realizacji programu otrzymują zadania domowe. Czas spędzony z dzieckiem i omówienie ćwiczenia jest równie ważny jak samo wykonanie ćwiczenia. Dzięki programowi dziecko przyswoi wiele umiejętności, będą one przydatne również poza przedszkolem

( w domu, z przyjaciółmi, w codziennycm życiu). Dzieci będą wykorzystywać nabyte umiejętności w praktyce. Może sie okazać , że przydadzą się również Rodzicom podczas rozmów na temat rozwiązywania problemów swoich dzieci.

Program prowadzi Pani Ewa Paszkowska.

 

 

W przedszkolu w Tyńcu Małym realizowany będzie projekt pn. "Przedszkolne przysmaki", którego celem jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci w wieku przedszkolnym.

Koordynatorkami projektu są nauczycielki: Natalia Hałuszko (z gr.Kotki) i Ewa Paszkowska (z gr. Misie).

 


W przedszkolu od czterech lat realizowany jest projekt o charakterze patriotycznym, dotyczył miasta Zakopanego, Krakowa, Wrocławia

w tym roku odbędzie się pod tytułem "A kto to jest warszawianin?", tematyka projektu będzie dotyczyła również rocznicy obchodów odzyskania niepodległości.

 

 

 W tym roku będzie organizowany  

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

 

 

 

Co roku już od pięciu lat w przedszkolu realizowany jest projekt edukacyjny "Powitanie wiosny", uczestniczą w nim wszystkie przedszkolaki.