Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

DRODZY RODZICE

PROSIMY O SKŁADANIE DEKLARACJI KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 W PRZEDSZKOLU DLA ROCZNIKÓW 2015 i 2014

ORAZ DEKLARACJI KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM  (zerówka) DLA ROCZNIKA 2013.

DEKLARACJE NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA LUB U WYCHOWAWCÓW

DO DNIA 21 STYCZNIA 2019 r

Dokumenty dostępne w zakładce "Dla rodziców"