Dzień Postaci z Bajek w listopadzie 2018 r.

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POSTACI Z BAJEK będzie obchodzony w Naszym przedszkolu

w listopadzie 2018 roku we wszystkich grupach przedszkolnych

Głównymi celami będzie:

  • tworzenie sytuacji doskonalących mowę, zdolność koncentracji, skupienia uwagi,

  • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

  • czerpanie radości ze wspólnej zabawy z rówieśnikami.

 

Dzieci w tym dniu:

  •  ułożą obrazek z pociętych elementów,

  • poznają postacie z poszczególnych bajek,

  • dowiedzą się jakimi rzeczami charakteryzują się poszczególne bajki.