Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie dzieci i pracowników naszej placówki prosimy, w przypadku kwarantanny, izolacji, zakażenia dzieci lub rodziców o informowanie przedszkola o tym fakcie. Jednocześnie zapewniamy, że żadne dane osobowe (nazwiska) nie będą ujawniane.

Informacje takie pozwolą nam na szybszą reakcję (izolacje grupy dzieci), jak również na zwiększenie reżimu sanitarnego.

Jednocześnie informujmy, że w placówce przestrzegane są wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Dbając o dobro i zdrowie naszych dzieci poczyniliśmy następujące kroki:

- sale są wietrzone i dezynfekowane

- z sal usunięto dywany i zabawki miękkie

- staramy się, by dzieci miały jak najmniejszy kontakt z innymi grupami

- w wielu punktach naszej placówki ustawione są pojemniki z płynem dezynfekującym,  z których wszyscy korzystamy

- w każdej toalecie znajduje się mydło oraz ręczniki jednorazowe

- ograniczamy ilość osób wchodzących do przedszkola

- staramy się organizować zajęcia na świeżym powietrzu

Z poważaniem

Dyrektor Iwona Antman