Informacja dla rodziców rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice!

Od dnia 1.09.2020 przedszkole będzie czynne w godz. 6.30-17.00 W przedszkolu obowiązuje rygor sanitarny zgodny z wytycznymi MEN i GIS.

Do części wspólnej przedszkola (hol, szatnia) wchodzi  rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem/ dziećmi. Obowiązkowe dla rodziców są maseczki/ przyłbice lub inna ochrona ust i nosa. Przy drzwiach wejściowych dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym, dezynfekcja rąk jest obowiązkowa

W szatni może przebywać maksymalnie 10 rodziców wraz z dzieckiem/dziećmi jednocześnie. Pozostali rodzice oczekują przed wejściem do przedszkola.

Na terenie przedszkola dzieci obowiązuje obuwie zmienne.

Z szatni dzieci odbierane są przez pracowników przedszkola i odprowadzane do sal.

Dzieci przyprowadzać należy do godziny 8.20.

Podczas odbierania dziecka z przedszkola możecie Państwo dzwonić domofonem do poszczególnych sal, zgodnie z grafikiem wywieszonym na drzwiach wejściowych i zgłaszać chęć odbioru dziecka. Po wejściu do części wspólnej należy czekać na dziecko, które  zostanie przyprowadzone do szatni przez pracownika przedszkola.

W tym roku nie odbędą się dni adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych. Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy w grupie otrzymacie Państwo drogą mailową od wychowawców

Wskazane jest przyniesienie dodatkowych ubrań do przebrania. Dzieci trzyletnie przynoszą piżamy w oddzielnym woreczku.

Dziecko nie przynosi żadnych zabawek, poduszek i innych przedmiotów.

Listy z podziałem na grupy będą wywieszone na drzwiach przedszkola 28.08.2020

Wprawkę przedszkolaka zapewnia placówka.

Proszę zapoznać się z wszelkimi procedurami i zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego umieszczonych na stronie internetowej przedszkola:

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym

Przyjmowanie dziecka do placówki

Odbieranie dziecka z placówki

Postępowanie z dzieckiem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19

Proszę zapoznać się również z Ramowym Rozkładem Dnia znajdującym się w zakładce PLAN DNIA

Magdalena Stempniak

wicedyrektor