Karta informacyjna

KARTY INFORMACYJNE PRZEDSZKOLE I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

 

Prosimy wszystkich rodziców o wypełnienie odpowiednich dokumentów dotyczących żywienia:

  • dzieci kontynuujące  2 egzemplarze

przy kontynuacji powinien podpisać się ten sam rodzic co w zeszłym roku, wtedy numer konta dla dziecka pozostanie bez zmian.

  • dzieci nowo przyjęte 3 egzemplarze.

 

Druki dostępne są w holu przedszkola oraz na stronie

http://szkolatyniecmaly.pl/przedszkole (przedszkole i klasy „0”)

http://www.szkolatyniecmaly.pl/szkola-podstawowa (klasy „0”).

KARTA INFORMACYJNA NR……./P/2023 – DOTYCZY PRZEDSZKOLA

KARTA INFORMACYJNA NR…./OP/2023 – DOTYCZY KLASY „0”

Wypełnione i podpisane dokumenty prosimy wrzucać do urny przy wejściu do szkoły lub przedszkola.

Ostateczny termin składania deklaracji to 31.08.2023 r.