Karty informacyjne (dawne umowy obiadowe)

Szanowni Rodzice

Proszę o podpisywanie deklaracji pobytu dziecka i żywienia (dawne umowy obiadowe)

w terminach 07.07- 30.07.2021 oraz 16.08-20.08.2021.

(w dniach 2.08-13.08 – placówka będzie nieczynna).

Ostateczny termin składania deklaracji to 20.08.2021 r.

Dokument powinni podpisać wszyscy rodzice (dotyczy dzieci kontynuujących oraz nowo przyjętych od 01.09.2021 r.).

Karty dotyczą dzieci przedszkolnych oraz klasy „0”.

Przy kontynuacji powinien podpisać się ten sam rodzic, co w zeszłym roku – wtedy numer konta dla dziecka pozostanie bez zmian.

Druki znajdują się przy wejściu do przedszkola oraz na stronie internetowej:

http://szkolatyniecmaly.pl/przedszkole (przedszkole i klasy „0”)

http://www.szkolatyniecmaly.pl/szkola-podstawowa (klasy „0”).

KARTA INFORMACYJNA NR……./P/2021 – DOTYCZY PRZEDSZKOLA

KARTA INFORMACYJNA NR…./OP/2021 – DOTYCZY KLASY „0”

Podpisane dokumenty proszę podać personelowi lub wrzucić do urny (do wypełnienia 3 egzemplarze).

Z wyrazami szacunku

Magdalena Tomalka

Intendent