PODZIĘKOWANIA

Szanowni Państwo!
 
W imieniu całego Grona Pedagogicznego, personelu przedszkola i pracowników kuchni - serdecznie dziękujemy za pamięć i serdeczne słowa oraz słodkości. Dziękujemy za współpracę i wspieranie nas w codziennej pracy, za dodawanie otuchy w tych trudnych czasach i pomoc, na którą zawsze możemy liczyć.
 
Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego