Projekt patriotyczny i Uroczyste obchody Dnia Niepodległości

Uroczyste Obchody Dnia 11 listopada w Przedszkolu Samorządowym Tyńcu Małym

(…) 8 listopada 1926 r. Piłsudski, wówczas premier rządu, wydał okólnik, w którym głosił m.in., że „w dniu 11 listopada państwo polskie obchodzić będzie 8. rocznicę jarzma niewoli i uzyskania pełnej, faktycznej niezawisłości. Data powyższa winna pozostać w stałej pamięci społeczeństwa i utrwalić się w umysłach młodego pokolenia, które w zaraniu swego życia powinno odczuwać doniosłość i uroczystość tego pamiętnego dnia”. Dalej Piłsudski stwierdzał, że dzień ten powinien być wolnym od pracy i nauki. “

Źródło:/https://www.wroclaw.pl/portal/dzien-niepodleglosci-11-listopada-2018-we-...

W przedszkolu Samorządowym w Tyńcu Małym z tej okazji zaplanowano realizację PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ciągu kilku dni pod tytułem „ A kto to jest Warszawiak i kto to jest Polak?”

Celem ogólnym projektu było: rozwijanie poczucia przynależności narodowej poprzez zapoznanie z tradycjami miasta Warszawy, stolicy Polski oraz zapoznanie z obchodami 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów (dzieci) ( zgodnie z polityką oświatową Państwa na rok 2018/2019). Wszystkie przedszkolaki w wieku 3-6 lat poznawały kulturę miasta Warszawy i Polski poprzez: słuchanie legendy i wiersza, oglądanie przedmiotów dotyczących Warszawy i Polski na zorganizowanej przez nauczycielki wystawie w holu przedszkola, oglądanie wystawy prac plastycznych wychowanków przedszkola o tematyce patriotycznej,wysłuchanie koncertu patriotycznego Pani Aliny Zwoźniak, degustację tradycyjnych potraw regionalnych w przygotowanym jadłospisie przez panią intendent tzw. "Dniu po warszawsku"), zapoznanie z tradycjami miasta Warszawa, zapoznanie z piosenkami o charakterze patriotycznym,gry edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, oglądanie przedstawienia teatralnego pod tytułem “Warszawa”.

Najważniejszą częścią projektu było uroczyste zaśpiewanie czterozwrotkowego hymnu na szkolnej auli przez dzieci i grono pedagogiczne w dniu 9.11.2018 r.. o godzinie 11.11 w akcji ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej pod hasłem „Rekord dla Niepodległej”. Nasze tynieckie przedszkolaki z wielką dumą, dostojnie i uroczyście zaśpiewały hymn.