Rozwiązania zastosowane w jednostkach według wytycznych GIS,MEN i MZ