System ATMS KIDS

Szanowni Rodzice, 

W związku z częstym brakiem rejestracji, a przez to inną frekwencją w rzeczywistości oraz licznymi pytaniami wysyłam informacje odnośnie rozliczania czasu i posiłków w przedszkolu.

1. Od 1. listopada Istnieje obowiązek rejestracji obecności dzieci kartami ATMS KIDS przy wejściu i wyjściu z przedszkola.

2. Nieodbicie karty w dniu obecności dziecka jest równoznaczne z opłatą za cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu (6:30-17:00) bez  względu na czas deklarowany w karcie informacyjnej.

3. System liczy każdą rozpoczętą godzinę.

4. Nie ma możliwości odpisania posiłku, jeśli  dziecko było w przedszkolu i jest informacja w systemie o obecności dziecka

Posiłki naliczane są zgodnie z deklaracją (2 posiłki lub 3), niezależnie do której godziny dziecko będzie przebywało w przedszkolu.

5. Wyjścia na  dodatkowe zajęcia nie będą korygowane - osoba odbierająca na zajęcia jest upoważniona do odbioru dziecka i po stronie rodzica leży obowiązek odbicia karty. 

 

Dla przypomnienia  załączniku wysyłam link platformy ePrzedszkole 

 https://www.youtube.com/watch?v=YLp0t94MjtQ&list=PLVBJ0RGuFU8hw0IqwKwt90...

 oraz regulamin korzystania z kart .

 

REGULAMIN DZIAŁANIA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI GODZIN POBYTU DZIECKA W przedszkolu

i obecności dziecka w grupach „0” 

w zespole szkolno-przedszkolnym w tyńcu Małym  

Pobyt dziecka w przedszkolu rejestrowany jest w oparciu o elektroniczny system.

Do elektronicznej rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu służy karta.

Przedszkole zapewnia każdemu dziecku jedną kartę nieodpłatnie. Karta ta stanowi własność przedszkola i rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do jej zwrotu do 31 sierpnia każdego roku.

Rodzic/Opiekun może odpłatnie zamówić dodatkowo dowolną liczbę

kart w cenie 7 zł za sztukę  lub breloków  8 zł za sztukę + koszty wysyłki

(zamówienia realizowane raz w miesiącu –  do uzgodnienia).

Zgubienie nieodpłatnie otrzymanej karty skutkuje koniecznością jej odkupienia

( 7 zł karta  + koszt  wysyłki 12,30 zł).

Rodzic/Opiekun przyprowadzając dziecko jest zobowiązany do zarejestrowania na czytniku wejście,  a odbierając wyjście z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego za pomocą karty przypisanej  dziecku.

System nalicza opłatę za pobyt dziecka miesięcznie w jednodniowych okresach rozliczeniowych.

W przypadku naruszenia deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu system naliczy odpłatność za każdą kolejną  rozpoczętą godzinę w wysokości 1zł ( Karta Dużej Rodziny 0,50 zł ).

Czas pobytu poza deklarowanym sumuje się.

W przypadku uroczystości organizowanych przez przedszkole w godzinach wykraczających poza godziny deklarowane nie będzie naliczana dodatkowa opłata za pobyt dziecka. Zmiany te będą wprowadzane przez przedszkole ręcznie, bez konieczności składania wniosku przez rodzica.

W przypadku niedopełnienia obowiązku odbicia karty system naliczy opłatę pobytu dziecka:

a) od godziny otwarcia przedszkola, tj. od godziny 6:30 w przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola   bez elektronicznej rejestracji;

b)   do godziny zamknięcia przedszkola, tj. do godziny 17:00 w przypadku wyjścia dziecka z przedszkola bez elektronicznej rejestracji.

 

Z poważaniem 

Magdalena Tomalka

Intendent - Tyniec Mały