Wpłaty za przedszkole oraz klasy „0”

Szanowni Rodzice,

Od marca 2019 r. kwoty do wpłaty za przedszkole/klasy „0” tzw. „paski”, będą wysyłane na Państwa e-maila. Jeśli nie otrzymają Państwo wiadomości (proszę o sprawdzenie, czy skrzynka nie umieściła wiadomości w spamie), proszę o kontakt m.tomalka@szkolatyniecmaly.pl, obiadek@szkolatyniecmaly.pl lub tel. 71/715-18-02 .

Proszę również pamiętać :

- o odbijaniu kart przy wejściu i wyjściu z przedszkola

( dotyczy także klas „0”! ).

W przypadku niedopełnienia obowiązku odbicia karty system naliczy opłatę pobytu dziecka:

od godziny otwarcia przedszkola, tj. od godziny 6:30 w przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola bez elektronicznej rejestracji;

do godziny zamknięcia przedszkola, tj. do godziny 17:00 w przypadku wyjścia dziecka z przedszkola bez elektronicznej rejestracji.

- o terminie wpłat (do 15 dnia każdego miesiąca).

Pozdrawiam

Magdalena Tomalka 

Intendent