Wytyczne MEN, MZ i GIS

Drodzy Rodzice, 

W załączniku wytyczne MEN,  MZ i GIS

Proszę o zapoznanie się.