ZEBRANIA DLA RODZICÓW

  • Nowoprzyjętych dzieci do przedszkola

            12 czerwca 2019 o godz. 16:30

  • Dzieci zapisanych do klas „0” od 1 września 2019

           12 czerwca 2019 o godz. 17:00