Dzień Drzewa

W piątek 9 października w ramach edukacji przyrodniczej obchodziliśmy Dzień Drzewa.

W tym dniu przedszkolaki zdobywały wiedzę na temat: budowy drzew, poszczególnych gatunków oraz funkcji pełnionych przez nie w przyrodzie. Każda grupa wykonała różnorodne tematyczne prace plastyczne, które zawisły przy salach. Na koniec zajęć wyszliśmy na spacer w okolice przedszkola, aby omówić wybrane przez nas drzewa, dotknąć ich i przeprowadzić obserwacje

Podjęte działania miały na celu przede wszystkim propagowanie idei ochrony przyrody, kształtowanie pozytywnego stosunku do niej, pogłębianie wiedzy na temat drzew i integrowanie dzieci we wspólnej nauce i zabawie.

 

Katarzyna Kuriata

Alicja Cierczek