Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Zmiana zarządzenia dotyczącego terminów rekrutacji do przedszkola

Drodzy Rodzice,

Rekrutacja do przedszkola na rok 2020/2021 będzie prowadzona w terminie
27 kwietnia 2020 r. – 8 maja 2020 r.

29.05.2020 rodzic kandydata potwierdza wolę przejęcia dziecka do przedszkola na rok 2020/2021 w postaci pisemnego oświadczenia.

Złożenie wniosków jest możliwe poprzez:

przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy przedszkola sekretariat.przedszkole@szkolatyniecmaly.pl kompletu wypełnionych wniosków z załącznikami (zeskanowanych lub w wersji edytowalnej);

lub

złożenie w formie papierowej w sekretariacie placówki, jeśli szkoły i przedszkola zostaną otwarte dla uczniów, jeśli nadal placówki będą zamknięte:

wrzucenie koperty z kompletnymi wnioskami do urny, która zostanie wystawiona w holu lub przy wejściu do szkoły.

Z poważaniem

Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (tzw. "zerówka") składamy bez załączników.

Z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021  wprowadza się OŚWIADCZENIE, zamiast Zaświadczenia,  jako dokumentu potwierdzającego złożenie informacji  podatkowej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu za poprzedni rok z tytułu zamieszkania na terenie gminy Kobierzyce.
Posiadane już przez rodziców Zaświadczenia są przyjmowane w postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja oświadczeń odbywać się będzie z urzędu.