Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Zmiana zarządzenia dotyczącego terminów rekrutacji do przedszkola

Drodzy Rodzice,

Rekrutacja do przedszkola na rok 2020/2021 będzie prowadzona w terminie
27 kwietnia 2020 r. – 8 maja 2020 r.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami (ponumerowanymi od 1-4) należy składać w sekretariacie w godzinach pracy przedszkola.

Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (tzw. "zerówka") składamy bez załączników.