Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Drodzy Rodzice,


Rekrutacja do przedszkola na rok 2021/2022 będzie prowadzona w terminie:

od 22 marca do 2 kwietnia 2021r.

Złożenie wniosków jest możliwe poprzez:

  • ePUAP zespołu szkolno-przedszkolnego (komplet wypełnionych i podpisanych wniosków z załącznikami);
  • adres e-mail przedszkola: sekretariat.przedszkole@szkolatyniecmaly.pl (komplet wypełnionych, podpisanych i zeskanowanych wniosków z załącznikami w wersji .pdf);
  • wrzucenie koperty z kompletnymi wnioskami do urny, która zostanie wystawiona w holu lub przy wejściu do przedszkola.


Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (tzw. "zerówka") składamy bez załączników.