Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024
rozpocznie się 27 marca 2023 r. o godzinie 8:00, a zakończy 12 kwietnia 2023 r. o godzinie 15:00.

Link do rekrutacji:  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminakobierzyce

lub http://gminakobierzyce.przedszkola.vnabor.pl/

Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku oraz wykaz dokumentów będą dostępne na stronie internetowej systemu rekrutacji.

Wszystkie aktualności, terminy naboru oraz wzory dokumentów niezbędne do procesu rekrutacji dostępne są również pod wyżej udostępnionym linkiem.

Po zarejestrowaniu kandydata w systemie elektronicznym należy wydrukować wniosek i wraz z załącznikami potwierdzającymi zaznaczone kryteria dostarczyć do przedszkola/ oddziału przedszkolnego I wyboru w terminie od 27 marca 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r.

Złożenie wniosków jest możliwe poprzez:

- ePUAP przedszkola lub szkoły podstawowej (komplet wypełnionych i podpisanych wniosków z załącznikami);

- adres e-mail przedszkola lub szkoły podstawowej (komplet wypełnionych, podpisanych i zeskanowanych wniosków z załącznikami w wersji .pdf);

- wrzucenie koperty z kompletnymi wnioskami do skrzynki podawczej, która zostanie wystawiona w holu przedszkola / szkoły podstawowej.

Więcej informacji w załącznikach.