Język angielski

Nauczyciel:

mgr Agnieszka Moszkowska

 

Grupa I -KROPKI:  środa 10:50-11:20 ; czwartek 10:50-11:20

Grupa II - ŻABKI:  wtorek 10:10-10:40 ; piątek 10:50-11:20

Grupa III- ZUCHY: poniedziałek 11:00-11:30 ; czwartek 14:15-14:45

Grupa IV- BĄBELKI: poniedziałek 10:25-10:55 ; czwartek 13:40-14:10

Grupa V - MOTYLKI: poniedziałek 9:50-10:20 ; środa 13:40-14:10

Grupa VI - JAGÓDKI: poniedziałek 11:35-12:05 ; wtorek 9:00-9:30

Grupa VII - WESOŁE GWIAZDKI: wtorek 9:35-10:05; piątek 11:30 - 12:00

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn.14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

W naszym przedszkolu staram się zaciekawić dzieci językiem angielskim. Dzieci próbują opanować kilka podstawowych słówek z danego działu tematycznego, rozumieć proste polecenia i zwroty. Poznają piosenki i uczestniczą w zabawach ruchowych. Rozwijają sprawności językowe (słuchanie i mówienie) poprzez śpiewanie i rymowanie, opanowują pamięciowo słownictwo i zwroty oraz kształtują wrażliwości na rytm i dźwięk. Dzieci na zajęciach używają kart obrazkowych i ilustracji , które prowadzą do utrwalenia słownictwa, umożliwiają przedstawienie danego słowa bez konieczności mówienia go w języku ojczystym, kojarzą słowa z obrazkiem co ułatwia jego zapamiętywanie.