Zajęcia umuzykalniające

Prowadząca

mgr Renata Żurawka

 

Grupa I - KROPKI:  czwartek 14:15 - 14:45

Grupa II - ŻABKI:  środa 9:10 - 9:40

Grupa III - ZUCHY: środa 9:40 - 10:10

Grupa IV - BĄBELKI: czwartek 12:30 - 13:00

Grupa V - MOTYLKI: piątek 12:30 - 13:00

Grupa VI - JAGÓDKI: wtorek 12:30 - 13:00

Grupa VII - WESOŁE GWIAZDKI: poniedziałek 12:30 - 13:00

 

 

Cele zajęc umuzykalniających:

 • Kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych.

 • Kształtowanie i rozwijanie słuchu muzycznego stosownie do możliwości ucznia.

 • Rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności i wytrzymałości.

 • Doskonalenie i rozwijanie nawyków ruchowych.

 • Rozwijanie umiejętności sprawnego poruszania się.

 • Kształtowanie poczucia rytmu i zróżnicowania intonacyjnego.

 • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej.

 • Wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej.

 • Wyrabianie umiejętności koncentracji uwagi.

 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się i przestrzegania form obowiązujących w tańcu.

 • Wyrabianie umiejętności współpracy w zespole i szybkiego wykonywania poleceń.

 • Rozwijanie umiejętności tanecznych.

 • Kształtowanie aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji twórczej.