Aktualności

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie dzieci i pracowników naszej placówki prosimy, w przypadku kwarantanny, izolacji, zakażenia dzieci lub rodziców o informowanie przedszkola o tym fakcie. Jednocześnie zapewniamy, że żadne dane osobowe (nazwiska) nie będą ujawniane.

Informacje takie pozwolą nam na szybszą reakcję (izolacje grupy dzieci), jak również na zwiększenie reżimu sanitarnego.

11.09.2020 10:38 | czytaj więcej

Szanowni Rodzice,

We wrześniu prosimy o wpłaty za obiady szkolne na ogólny numer konta

97 9575 0004 0000 0961 2000 0020

Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Zespół Szkolno-Przedszkolny W Tyńcu Małym

Kwota do wpłaty za wrzesień to 99,00 zł

Płatność do 15.09.2020 r.

Od października wpłaty na indywidualne numery kont przypisane dla dziecka.

Magdalena Tomalka

Intendent 

8.09.2020 07:44 | czytaj więcej

Drodzy Państwo,

zebrania z wychowawcami grup dla rodziców dzieci nowoprzyjętych odbędą się w sali gimnastycznej szkoły (wejście do sali za Orlikiem) o godzinie 17:00 w poszczególnych dniach:

4.09.2020 14:55 | czytaj więcej

Drodzy Rodzice, 

W załączniku wytyczne MEN,  MZ i GIS

Proszę o zapoznanie się.

3.09.2020 14:15 | czytaj więcej

Drodzy Rodzice,

Prosimy o wypełnienie dokumentów znajdujących się w załączniku i wrzucenie koperty z kompletnymi dokumentami do urny, która zostanie wystawiona przy wejściu do szkoły do dnia 01.09.2020r.

 

31.08.2020 10:29 | czytaj więcej

Szanowni  Rodzice,

Proszę o wypełnienie kart informacyjnych dotyczących godzin pobytu i żywienia w przedszkolu i w oddziale przedszkolnym (kl. "0") . 

Dokumenty dostępne są na stronie przedszkola ( informacja w aktualnościach z dnia 17.06.2020 ).

- dla dzieci przedszkolnych - do pobrania pierwsza deklaracja ( osoby posiadające Kobierzycką Kartę Dużej Rodziny proszone są o jej skan)

- dla dzieci klas "0" - do pobrania druga deklaracja.

27.08.2020 14:26 | czytaj więcej

Szanowni  Rodzice,

Proszę o wypełnienie kart informacyjnych dotyczących godzin pobytu i żywienia w przedszkolu i w oddziale przedszkolnym (kl. "0") . 

Dokumenty dostępne są na stronie przedszkola ( informacja w aktualnościach z dnia 17.06.2020 ).

- dla dzieci przedszkolnych - do pobrania pierwsza deklaracja ( osoby posiadające Kobierzycką Kartę Dużej Rodziny proszone są o jej skan)

- dla dzieci klas "0" - do pobrania druga deklaracja.

27.08.2020 14:19 | czytaj więcej

Drodzy Rodzice!

Od dnia 1.09.2020 przedszkole będzie czynne w godz. 6.30-17.00 W przedszkolu obowiązuje rygor sanitarny zgodny z wytycznymi MEN i GIS.

Do części wspólnej przedszkola (hol, szatnia) wchodzi  rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem/ dziećmi. Obowiązkowe dla rodziców są maseczki/ przyłbice lub inna ochrona ust i nosa. Przy drzwiach wejściowych dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym, dezynfekcja rąk jest obowiązkowa

27.08.2020 14:12 | czytaj więcej

Drodzy Rodzice, 

W załączniku Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia procedur monitorowania wejść i wyjść osób postronnych i rodziców/prawnych opiekunów dzieci/uczniów na teren budynku szkoły i przedszkola

Proszę o zapoznanie się.

25.08.2020 12:28 | czytaj więcej

Strony