Aktualności

Drodzy Rodzice,

Dostępne są nowe karty informacyjne  na rok szkolny 2020/2021 ( deklaracja godzin pobytu i żywienia - dawniej umowy obiadowe). 

- dla dzieci przedszkolnych - do pobrania pierwsza deklaracja ( osoby posiadające Kobierzycką Kartę Dużej Rodziny proszone są o jej skan)

- dla dzieci klas "0" - do pobrania druga deklaracja.

17.06.2020 12:55 | czytaj więcej

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

3.06.2020 13:45 | czytaj więcej

Do dnia 29.05.2020 rodzic kandydata potwierdza wolę przejęcia dziecka do przedszkola na rok 2020/2021 w postaci pisemnego oświadczenia.

Wypełnione oświadczenie prosimy przesłać na adres: sekretariat.przedszkole@szkolatyniecmaly.pl lub wrzucić do urny wystawionej przed wejściem do szkoły w godz.8.00-19.00

22.05.2020 20:00 | czytaj więcej

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Tyńcu Małym, będzie umieszczona na drzwiach wejściowych przedszkola dnia 22.05.2020r.od godziny 15.00

22.05.2020 09:49 | czytaj więcej

Szanowni Państwo

Od 25 maja w przedszkolu prowadzone będą zajęcia opiekuńcze. Bardzo proszę zainteresowanych Rodziców o wypełnienie „Karty deklaracji na zajęcia opiekuńcze” oraz Oświadczeń i odesłanie dokumentów do placówki na adres sekretariat.przedszkole@szkolatyniecmaly.pl lub wrzucenie ich do urny umieszczonej przed wejściem do szkoły w godz. 8:00-19:00 do wtorku 19 maja.

14.05.2020 14:19 | czytaj więcej

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

4.05.2020 13:05 | czytaj więcej

Szanowni Państwo,

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021 należy złożyć w przedszkolu I wyboru w terminie 27 kwietnia 2020 r. – 8 maja 2020 r.

Złożenie wniosków jest możliwe poprzez:

przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy przedszkola kompletu wypełnionych wniosków z załącznikami (zeskanowanych lub w wersji edytowalnej);

lub

17.04.2020 14:12 | czytaj więcej

Drodzy Rodzice,

Proszę przyjąć Najserdeczniejsze Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Niech zapanuje w nas Nadzieja, która pozwoli Wszystkim Polakom przetrwać ten trudny moment w naszej i całego świata historii.
Aby więcej zdalne nauczanie  nie pojawiło się jako alternatywa dla normalnej szkolnej lekcji, która została zawieszona z powodu zagrożenia chorobą czy utratą życia. Abym dom nie był jednocześnie szkołą, przedszkolem, miejscem pracy i kwarantanny niekiedy.

Mocno pozdrawiam, Iwona Antman - dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tyńcu Małym.

10.04.2020 13:46 | czytaj więcej

Z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021  wprowadza się OŚWIADCZENIE, zamiast Zaświadczenia,  jako dokumentu potwierdzającego złożenie informacji  podatkowej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu za poprzedni rok z tytułu zamieszkania na terenie gminy Kobierzyce.
Posiadane już przez rodziców Zaświadczenia są przyjmowane w postępowaniu rekrutacyjnym.

7.04.2020 13:50 | czytaj więcej

Strony