Deklaracje i karty

Szanowni  Rodzice,

Proszę o wypełnienie kart informacyjnych dotyczących godzin pobytu i żywienia w przedszkolu i w oddziale przedszkolnym (kl. "0") . 

Dokumenty dostępne są na stronie przedszkola ( informacja w aktualnościach z dnia 17.06.2020 ).

- dla dzieci przedszkolnych - do pobrania pierwsza deklaracja ( osoby posiadające Kobierzycką Kartę Dużej Rodziny proszone są o jej skan)

- dla dzieci klas "0" - do pobrania druga deklaracja.

Kartę należy wypełnić podpisać i zaparafować obie strony oraz odesłać skanem na adres mailowy sekretariatu szkoły, przedszkola lub bezpośrednio do Intendenta  obiadek@szkolatyniecmaly.pl lub wrzucić do urny znajdującej się przed głównym  wejściem do szkoły. 

Deklaracje dotyczą wszystkich dzieci ( nowych i kontynuujących) .

Rodzice dzieci  które  zaczynają przygodę w naszym przedszkolu otrzymają jedną kartę ATMS KIDS do odbijania przy czytniku  (wejście i wyjście)  - odbijanie się z kart jest obowiązkowe ze względu na rozliczanie czasu pobytu dzieci.

Karty będą rozdawane 1 września przed wejściem  do przedszkola. 

Zamówienie dodatkowych odpłatnych kart będzie organizowane w późniejszym terminie w grupach. 

Z poważaniem 

Magdalena Tomalka

Intendent ZSP w Tyńcu Małym