Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/laboratoria 

W Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym zakończyły się procedury przetargowe w ramach projektu rządowego Laboratoria Przyszłości. Umowy zostały podpisane, do szkoły dostarczany jest sprzęt zgodnie ze specyfikacją na podstawie katalogu wyposażenia.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności oraz zajęć świetlicowych. Dodatkowo w ramach zakupu robotów Genibot nauczyciele Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym skorzystali z kursu Akademii „Uczymy dzieci programować”. Zdobyta wiedza uatrakcyjni prowadzone lekcje.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/laboratoria/katalog-wyposazenia2

ZałącznikRozmiar
PDF icon zakupiony_sprzet.pdf445.58 KB