Laboratoria przyszłości - aktualności

Mali konstruktorzy z klasy 1b postanowili stworzyć niebanalne projekty, wykorzystując do tego celu klocki Korbo. Było wiele dywagacji. Naprędce rodziły się różne pomysły. Eksploracji nie było końca. Rzeczywistość pokazała, że pierwszoklasiści świetnie spisali ze swoich ról, czego dowodem były niepowtarzalne wytwory prac. Praktyczne umiejętności i kreatywne myślenie to aktywności, które dominowały podczas realizacji zadań w ramach programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

Na zajęciach edukacyjnych pierwszoklasiści z entuzjazmem ćwiczyli określanie stosunków przestrzennych, wykorzystali do to tego pomoce dydaktyczne zakupione z programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

Dzieci rozwijały umiejętność pracy w zespole, logiczne myślenie oraz zadaniowe podejście do stawianych problemów.

W ramach zajęć świetlicowych zostały przeprowadzone warsztaty z robotyki z wykorzystaniem kloców KORBO, które zostały zakupione w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

Mali technicy przystąpili do ciężkiej pracy zaprojektowania Iglo. Dzieci uczyły się pracy w grupie i wytrwałości w wykonaniu powierzonego zadania.

W ramach zajęć świetlicowych zostały przeprowadzone warsztaty z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych z programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

Uczniowie wykonali prace ręczne polegające na ozdobieniu kosmetyczek różnymi technikami. Dzieci miały możliwość zaprojektowania własnej kosmetyczki. Wykorzystały różne materiały pomocnicze takie jak guziki, farby do tkanin oraz pisaki do tkanin.

Nasi młodzi projektanci mieli możliwość rozwijania sprawności manualnych, pobudzania i rozwijania wyobraźni oraz tworzenia efektywnych wyrobów i ciekawych prac.

W czasie deszczu dzieci się nie nudzą!

Wakacyjne kodowanie, to ulubiona zabawa dzieci z grup zerowych.

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” pozwoli rozwinąć nam skrzydła w dziedzinie kodowania.

(A. Pająk)