Samorząd Uczniowski

Miło nam ogłosić, że wybraliście następujący skład Samorządu Uczniowskiego na najbliższy rok 2023/2024

Przewodnicząca - Zuzanna Stopa
Z-ca przewodniczącej - Mateusz Janke
Skarbnik - Maciej Piasecki
Sekretarz - Zuzanna Michalska

Członkowie:
Joanna Sowa
Tytus Stasiukiewicz
Kuba Marciniak
Lena Góral
Wojciech Warzocha
Izabela Marciniak

Gratulujemy i do dzieła :)

Opiekunowie SU
Anna Lechowska
Magdalena Suska