Osiągnięcia szkoły

 

Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty 2020

 

kraj

województwo

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Tyńcu Małym

Skala staninowa

J. polski

59%

58,83%

67,1%

7

(wysoki)

Matematyka

46%

44,51%

68,24%

9

(najwyższy)

J. angielski

54%

54,96%

69,86%

8

(bardzo wysoki)

WYNIKI SPRAWDZIANIU SZÓSTOKLASISTY


 

2016 suma język polski matematyka język angielski

SZKOŁA w TYŃCU MAŁYM

ODDZIAŁ A

ODDZIAŁ B

76,2

77,9

74,2

77,1

80,7

73,1

74,6

74,7

74,6

87,3

91,2

82,8

GMINA KOBIERZYCE 71,5 75,3 67,2 79,6
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE 61,5 70,0 52,5 71,6

 

2015 suma język polski matematyka język angielski
SZKOŁA w TYŃCU MAŁYM 75,7 80,1 71 89,1
GMINA KOBIERZYCE 71,5 77,1 65,5 83,3
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE 66,1 72,7 59,1 78,1

 

 

ROK

GMINA KOBIERZYCE

WOJEWÓDZTWO

SP

TYNIEC MAŁY

STANIN (1-9)

2014

29,4

25,4

31,8

najwyższy

(9)

2013

26

23,6

32,6

najwyższy

(9)

2012

23,4

22,5

31,5

najwyższy

(9)

2011

26,5

24,8

31,8

najwyższy

(9)

2010

26,3

24,3

28,2

bardzo wysoki

(8)

2009

24,8

22,4

27,9

najwyższy

(9)

2008

27,5

25,4

32,7

najwyższy

(9)

2007

28,1

26,6

28,9

wysoki

(7)

2006

28,6

25,5

35,5

najwyższy

(9)

2005

30,8

29,6

32,8

bardzo wysoki

(8)

2004

25,3

26

33,0

najwyższy

(9)

2003

29,2

29,5

32,6

bardzo wysoki

(8)

2002

30,3

29,9

32,9

 

bardzo wysoki

(8)

      Max. 40 pkt