Psycholog

 

 

Godziny pracy psychologa i pedagoga:

mgr Patrycja Moczkodan - psycholog (kl. 4-8),

mgr Joanna Goliszek - psycholog (kl. 0-3),

mgr Anna Gidzińska - pedagog (kl. 0-3),

mgr Anna Walczak - Moczkodan - pedagog (kl. 4-8).

ZałącznikRozmiar
PDF icon plan_pracy_pedagog_psycholog.pdf240.38 KB