Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III

Regulamin Gminnego Konkursu Recytatorskiego

Poeci dzieciom – dzieci poetom

 

Gminny Konkurs Recytatorki dla klas I-III odbędzie się w ZSZP w Tyńcu Małym dnia 27 marca 2019r.  o godz. 1000.

Szkolne eliminacje odbędą się 20 marca 2019r. o godz. 1000.

Cele konkursu:

 • popularyzowanie twórczości pisarzy dla dzieci;
 • rozwijanie zainteresowań recytatorskich;
 • zainteresowanie uczniów poezją;
 • zachęcenie do występów przed publicznością;
 • prezentacja umiejętności uczniów;
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III;
 • każda szkoła typuje po 2 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich (łącznie 6-ciu uczniów) wyłonionych podczas eliminacji szkolnych;
 • konkurs będzie miał formę:
 • dla uczniów klas I-III – prezentacja dowolnego utworu poetyckiego;
 • wypełnienie i podpisanie przez prawnych opiekunów uczestnika Konkursu Zgody na wykorzystanie wizerunku przez organizatora.

Kryteria oceny:

 • komisja powołana przez organizatorów dokona oceny wg następujących kryteriów:
 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie;
 • interpretacja tekstu;
 • tempo;
 • intonacja;
 • ogólny wyraz artystyczny.

Rozstrzygnięcie konkursu:

 • spośród uczestników wyłonionych zostanie trzech laureatów oraz wyróżnienia;
 • wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy;
 • ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich uczniów i dokonaniu oceny przez Jury.

Serdecznie zapraszamy.

Organizatorem konkursu jest Izabela Michalczyk oraz Paulina Struzik.