Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie uczniów i pracowników naszej placówki prosimy, w przypadku kwarantanny, izolacji, zakażenia dzieci lub rodziców o informowanie szkoły/przedszkola o tym fakcie. Jednocześnie zapewniamy, że żadne dane osobowe (nazwiska) nie będą ujawniane.

Informacje takie pozwolą nam na szybszą reakcję (izolacje grupy dzieci, klasy), jak również na zwiększenie reżimu sanitarnego.

Jednocześnie informujmy, że w placówce przestrzegane są wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Dbając o dobro i zdrowie naszych uczniów/dzieci poczyniliśmy następujące kroki:

- sale są wietrzone i dezynfekowane

- z sal usunięto dywany i zabawki miękkie

- w częściach wspólnych nosimy maseczki

- staramy się, by dzieci miały jak najmniejszy kontakt z innymi klasami

- w wielu punktach naszej placówki ustawione są pojemniki z płynem dezynfekującym,  z których wszyscy korzystamy

- w każdej toalecie oraz przy każdej umywalce w klasie znajduje się mydło oraz ręczniki jednorazowe

- ograniczamy ilość osób wchodzących do szkoły

- staramy się organizować przerwy, zajęcia świetlicowe, wychowanie fizyczne na świeżym powietrzu

- w przypadku braku maseczki, szkoła zapewnia maski jednorazowe

Z poważaniem

Dyrektor Iwona Antman