Kwoty należności z tytułu zakupu obiadów w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2018/2019