Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce

Informujemy o możliwości skorzystania z Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce na rok szkolny 2019/2020. 

Więcej informacji w załącznikach.