Program Destination Imagination - Oczyma Wyobraźni.

Nasza szkoła uczestniczy w Programie Destination Imagination - Oczyma Wyobraźni.