Program Stypendialny Gminy Kobierzyce

Informujemy o możliwości udziału w Programie Stypendialnym Gminy Kobierzyce.
W maju zostanie podana informacja o terminie składania wniosków.
W załączeniu treść obowiązującej uchwały w sprawie programu stypendialnego - stypendia naukowe i artystyczne.