Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022 dla klas pierwszych

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla klas pierwszych:

Msza św. godz. 8:00 i 9:00.

Godz. 9:15

1a Sala gimn potem 19 p. B. Kleszcz

1b Sala gimn potem 18 p. B. Pernak

Godz. 10:15

1c Sala gimn potem 17 p. A. Krawczyk

1d Sala gimn potem 16 p. M. Parczewska

 

Na sali gimnastycznej odbędzie się pasowanie na ucznia.

Z dzieckiem może wejść jeden rodzic z zachowaniem reżimu sanitarnego.