Wysokość opłat za obiady

WAŻNE - informacja dla rodziców dzieci korzystających z obiadów szkolnych ( dotyczy klas 1-8 )

Prosimy o wpłaty za obiady na nowe indywidualne numery kont przypisane dla dzieci do 15 dnia każdego miesiąca

( płatność z góry; nieobecności należy zgłaszać - najlepiej na email: obiadek@szkolatyniecmaly.pl 

do godz. 8:20 - odpis naliczany jest od następnego dnia ).

Poniżej grafik do wpłat za poszczególne miesiące w roku szkolnym 2019/2020

Kwoty należności z tytułu zakupu obiadów w stołówce szkolnej w poszczególnych miesiącach w roku szkolnym 2019/2020

m-c

Liczba dni nauki

Cena obiadu

Kwota do zapłaty

IX

18

5,50

99,00

X

23

5,50

126,50

XI

19

5,50

104,50

XII

15

5,50

82,50

I

21

5,50

115,50

II

10

5,50

55,00

III

22

5,50

121,00

IV

18

5,50

 99,00

V

20

5,50

110,00

VI

19

5,50

104,50

Łączna wartość zobowiązania wynosi: 1.017,50 zł słownie: Tysiąc siedemnaście zł 50/100