ZEBRANIA DLA RODZICÓW

  • Dzieci zapisanych do klas „0” od 1 września 2019

           12 czerwca 2019 o godz. 17:00

  • Dzieci zapisanych do klas 1 od 1 września 2019

           12 czerwca 2019 o godz. 17:30