Bardzo Młoda Kultura – Projekt "Jeans 2 życie - sztuka kreacji"

23 czerwca w Kobierzyckim Ośrodku Kultury w Tyńcu Małym odbyło się spotkanie organizacyjne z artystą plastykiem, projektantką Katarzyną Marczyńską. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym, a dotyczyło ono projektu pn. „Jeans 2 życie-sztuka kreacji”, w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się o czym jest projekt, jakie są jego założenia, etapy i co będzie się działo podczas warsztatów na przełomie sierpnia i września.
24 czerwca odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy ALBA. Spotkanie miało miejsce w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pełczycach, gdzie uczestnicy projektu zapoznali się w jaki sposób segregowane są odpady, po co jest PSZOK? Spotkanie miało charakter poznawczo-edukacyjny.

Bardzo dziękujemy przedstawicielom firmy ALBA za poświęcenie czasu i przekazaniu cennych rad i informacji.