Aktualności

Drodzy Rodzice,

Dostępne są nowe karty informacyjne  na rok szkolny 2020/2021 ( deklaracja godzin pobytu i żywienia - dawniej umowy obiadowe). 

Kartę należy wypełnić i odesłać skanem na adres mailowy sekretariatu szkoły, przedszkola lub bezpośrednio do Intendenta  obiadek@szkolatyniecmaly.pl lub wrzucić do urny znajdującej się przed głównym  wejściem do szkoły. 

Deklaracje dotyczą wszystkich dzieci ( nowych i kontynuujących) .

Z poważaniem 

Magdalena Tomalka

17.06.2020 12:55 | czytaj więcej

Koło Turystyczne w Kobierzycach

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci proponuje dzieciom i młodzieży w ramach Akcji Letniej 2020 kolonie:

Terminy podane w załączniku

8.06.2020 10:51 | czytaj więcej

Szanowni Państwo,

W załączniku informacje i wytyczne dotyczące egzaminu klas ósmych.

Bardzo prosimy o zapoznanie się.
 

8.06.2020 10:32 | czytaj więcej

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

3.06.2020 13:57 | czytaj więcej

Lista dzieci przyjętych do Oddziałów Przedszkolnych (zerówek ) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Tyńcu Małym, będzie umieszczona na drzwiach wejściowych szkoły dnia 22.05.2020r. od godziny 15.00

22.05.2020 09:55 | czytaj więcej

Szanowni Państwo

Od 25 maja przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III. Zajęcia te będą prowadzone przez wychowawców świetlicy w godzinach 7:00-17:00.

15.05.2020 13:51 | czytaj więcej

Szanowni Państwo

Od 25 maja w oddziałach przedszkolnych prowadzone będą zajęcia opiekuńcze. Bardzo proszę zainteresowanych Rodziców o wypełnienie „Karty deklaracji na zajęcia opiekuńcze” oraz Oświadczeń i odesłanie dokumentów do placówki na adres sekretariat.szkola@szkolatyniecmaly.pl lub wrzucenie ich do urny umieszczonej przed wejściem do szkoły w godz. 8:00-19:00 do wtorku 19 maja.

14.05.2020 14:25 | czytaj więcej
6.05.2020 21:35 | czytaj więcej

Boisko „Orlik” w Tyńcu Małym, ul. Szkolna 2

Czynne w godzinach 10:00-20:00

Od dnia 06.05.2020r.

 

Wejście na Orlik tylko furtką od strony szkoły

5.05.2020 14:01 | czytaj więcej

Strony