Praca oddziałów przedszkolnych (tj. „zerówek”) w okresie wakacji

Nasza szkoła pełni dyżur w miesiącu sierpniu.

W miesiącu lipcu dyżur pełni przedszkole w Kobierzycach.

Rodzice mogą skorzystać z usług placówki dyżurującej, pod warunkiem wpisania dziecka na listę w wybranej placówce w dniach od 13 do 24 maja 2019r.

Rodzice z oddziałów przedszkolnych („zerówek”) z Kobierzyc składają w naszej placówce poniższe dokumenty: